ข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • Insight of Thailand digital content market study and trend

  26 ตุลาคม 2559 – นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นตัวแทนสำนักงานร่วมงาน Thai... อ่านเพิ่มเติม

  Insight of Thailand digital content market study and trend

  26 ตุลาคม 2559 – นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นตัวแทนสำนักงานร่วมงาน Thai... อ่านเพิ่มเติม

 • SIPA Tech Meetup “The Technology Enabled Internet of Things”

  26 ตุลาคม 2559 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์เเวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรม จัดกิจกรรมศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุ... อ่านเพิ่มเติม

  SIPA Tech Meetup “The Technology Enabled Internet of Things”

  26 ตุลาคม 2559 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์เเวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรม จัดกิจกรรมศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุ... อ่านเพิ่มเติม

 • กิจกรรม Digital Startup

  25 ตุลาคม 2559 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 จัดกิจกรรม Digital Startup ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล... อ่านเพิ่มเติม

  กิจกรรม Digital Startup

  25 ตุลาคม 2559 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 จัดกิจกรรม Digital Startup ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล... อ่านเพิ่มเติม

 • กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขัน ACM-ICPC Boost Up Camp

  22 - 29 ตุลาคม 2559 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการสนับสนุนการแข่งขันเขียนโ... อ่านเพิ่มเติม

  กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขัน ACM-ICPC Boost Up Camp

  22 - 29 ตุลาคม 2559 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการสนับสนุนการแข่งขันเขียนโ... อ่านเพิ่มเติม

 • Digital Startup ภาคเเหนือ

  20 ตุลาคม 2559 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 และสำนักงานเชียงใหม่ จัดงาน Digital Startup ภาคเเหนือ ณ ลานโป... อ่านเพิ่มเติม

  Digital Startup ภาคเเหนือ

  20 ตุลาคม 2559 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 และสำนักงานเชียงใหม่ จัดงาน Digital Startup ภาคเเหนือ ณ ลานโป... อ่านเพิ่มเติม


ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


  
  

 

สาขาของ SIPA ในจังหวัดต่างๆ

BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
PHUKETภูเก็ต >
BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
KORATโคราช >
PHUKETภูเก็ต >